Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Smart 4H, Forslag til Smart spesialisering for Nordland

I prosjektet har Nordlandsforskning på oppdrag fra Nordland fylkeskommune gjennomført analyser av næringsstrukturen i Nordland og beskrevet et forslag til såkalt "Smart spesialisering" for Nordland.

Balansekunst

En oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering.

Bok: Learning Transnational Learning

Systems of innovation that are conducted within national borders can preserve inefficient solutions and prevent development. This has led to a feeling that transnational learning strategies are more and more desirable.

Ung med mentor

Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern