Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Menn i omsorgsyrker

Menn i omsorgsyrker - Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? Målet med studien har vært å studere empirisk hvilke faktorer som bidrar til å rekruttere og beholde flere menn i omsorgsyrkene.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern