Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Finansieringsordninger for innvandreretablere

Finansieringsordninger for innvandreretablerere - Identifisering og utvikling av gode modeller. Utredningen kartlegger ulike finansieringsordninger for innvandreretablerere samt hvordan eksisterende virksomheter er finansiert og hvilke hindre innvandreretablerere har oppleved i oppstartsfasen av sine bedriftsetableringer.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern