Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

- Miljøet hos oss er helt konge!

Bakgrunnen for undersøkelsen er et ønske om å få belyst ulike årsaker til arbeidsrelatert nærvær og fravær i pleie – og omsorgssektoren og i barnehagesektoren.

Organisering og regionalisering

I studien gjøres det en gjennomgang av relevant forskningsbasert og annen kunnskap omkring påstanden: "en splitting av organisasjoner på flere geografiske lokasjoner alltid vil gjøre organisasjonen mindre effektiv."

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern