Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Matsektoren i Nordland: Nullpunktanalyse for regional benchmarking

Studien av matsektoren har kommet i stand som en del av VRI-prosjektet (Virkemidler for regional innovasjon). Flere av de regionale VRI-prosjektene har satsing på matsektoren som en del av sitt program. Ut fra dette er det dannet et såkalt matnettverk hvor et mål har vært å studere likheter og forskjeller i regional innovasjon innenfor matsektoren. VRI-Nordland har vært med i dette samarbeidet sammen med fire andre regioner, Finnmark, Trøndelag, Roga-land og Innlandet (Hedmark og Oppland).

Rapportering fra Forsightprosess for Arena-klyngen "Innovative opplevelser"

- gjennomført i tidsrommet september 2008 - april 2009. Foresightprosessen i Arenaprosjektet ”Innovative opplevelser” har vært gjennomført som en del av første års aktivitet i hovedprosjektet. Nordlandsforskning har i samarbeid med Telemarksforskning og prosjektledelsen hatt det faglige ansvaret for gjennomføringen og oppsummeringen av foresightprosessen, der bedriftene i klyngen har vært de viktigste deltakerne i utviklingen av fremtidsbildene.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern