Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Hamsunstaden Hamarøy. Nordmenn sine holdningar til Hamarøy i Hamsunåret 2009

I denne rapporten ser me nærare på korleis eit representativt utval av den norske befolkning oppfattar Nordlandskommunen Hamarøy. Noregs mest leste forfattar i utlandet – Knut Hamsun – vaks opp her, og mange av hans storverk er inspirerte frå den blendande vakre naturen i og rundt Hamarøy. Kor mange kjenner til denne samanhengen, og kor sterkt står Hamarøy i forhold til dei andre stader i landet Hamsun budde og verka? Kva er folk sine generelle assosiasjonar til Hamarøy, og kva er potensialet for å få fleire menneske hit både som besøkande og eventuelt tilflyttarar?

Kulturbasert næringsutvikling i distriktene

Dette notatet diskuterer noen aspekter og utfordringer knyttet til utviklingen av slike næringer i en distriktskontekst. Den empiriske bakgrunnen er en litteraturgjennomgang og en liten pilotstudie med intervjuer av aktører i ulike deler av virkemiddelapparatet, offentlig forvaltning og enkeltbedrifter knyttet til kulturbaserte og tilgrensende virksomheter i Lofoten. Kultutbasert næringsutvikling er et meget sammensatt og omfattende felt, derfor er det viktig å påpeke at det er flere sider ved dette feltet som ikke blir diskutert.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern