Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Et evusjonært perspektiv på selv-organisering i lærende organisasjoner og komplekse omgivelser

Exploring the Quest to Transcend Time-Space Barriers in Urban Built Environments Roar SamuelsenMed basis i pragmatisk filosofi og evolusjonær institusjonell økonomi skal denne artikkelen fokusere på en sentral utfordring innenfor bedriftsutvikling og innovasjonsforskning, nemlig det å forklare den endogene skapingen og omskapingen av kunnskap som anvendes i næringsvirksomhet og betingelsene for slike endogene prosesser.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern