Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Et evusjonært perspektiv på selv-organisering i lærende organisasjoner og komplekse omgivelser

Exploring the Quest to Transcend Time-Space Barriers in Urban Built Environments Roar SamuelsenMed basis i pragmatisk filosofi og evolusjonær institusjonell økonomi skal denne artikkelen fokusere på en sentral utfordring innenfor bedriftsutvikling og innovasjonsforskning, nemlig det å forklare den endogene skapingen og omskapingen av kunnskap som anvendes i næringsvirksomhet og betingelsene for slike endogene prosesser.

Sentraliseringens pris - eller gevinst? Individers trivsel og lokale utfordringer

Dette arbeidsnotatet presenterer delprosjektet ”Individets trivsel” som er en del av hovedprosjektet ”Sentraliseringens pris” hvor Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, er prosjektleder. Kommunal- og regionaldepartementet er oppdragsgiver. Prosjektet som helhet skal rette søkelyset mot ulike konsekvenser av sentralisering av befolkningen på ulike geografiske nivåer for forskjellige virksomheter og aktører.

Viser fra 1 - 10, av 40 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern