Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

"Mulighetens kunst"

- evaluering av lokale prosesser i Statskraftprosjektet "Muligheter Helgeland".

Kvinnepolitikk for Nordland

- utfordringer, strategier og tiltak. Innspill til kvinnemeldingen for Nordland.

Gøy på landet?

Evaluering av en strategisk satsing for å stabilisere legesituasjonen i nordnorske distriktskommuner.

Viser fra 1 - 10, av 17 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern