Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Rus i fellesskap

Artikkelsamling om rus og arbeid som symbolske fenomen i arbeidslivet.

Til glede og gavn?

Voksenopplæring for personer med utviklingshemming i regi av frivillige studieforbund.

Norsk landbruksvareindustri mot år 2000

En vurdering av norsk landbruksvareindustris omstillingsmuligheter og konkurranseevne i møte med utenlandsk næringsmiddelindustri.

Energikrevende industri

Rapport nr. 3 (1995) Et konkurransedyktig Nord-Norge Strategisk analyse av nordnorsk næringsliv.

Fri for arbeid

- om unge vaksne i bygdesamfunn og deira handering av undersysselsetjing. Frå uetablert til etablert - unge vaksne i bygdesamfunn.

Viser fra 1 - 10, av 30 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern