Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Temaer om ungdom og levekår

Rapporten er en artikkelsamling hvor forskere med utgangspunkt i ulike prosjekt, har tatt for seg ulike sider ved ungdoms livssituasjon og levekår.

Regionstyret

Regionstyret i Sparebanken Nord-Norge.

Viser fra 1 - 10, av 16 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern