Bokkapittel: Samfunnsentreprenøren og "de gode hjelperne".

Odd Jarl Borch og Ingebjørg Vestrum skrev Samfunnsentreprenøren og "de gode hjelperne", et kapittel i boka: Innovative Bygdemiljø. Ildsjelene og nyskapingsarbeid. O. J. Borch and A. Førde. Bergen Fagboklaget Vigmostad & Bjørke AS.

Les mer om boka

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern