Bokkapittel: Gender and Entrepreneurship: Revealing Constructions and Underlying Processes – The Case of Norway

Adm.dir. Gry Agnete Alsos og seniorforsker Elisabet Ljunggren fra Nordlandsforskning har sammen med Ragnhild Steen Jensen fra Institutt for samfunnsforskning skrevet et kapittel i boka Women Entrepreneurs and the Global Environment for Growth – A Research Perspective.

De diskuterer blant annet hvorfor det er så få kvinner som eier og starter bedrifter.

Les mer om boka.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern