Ble drømmen virkelig?

Evaluering av Drømmekommuneprosjektet i Andøy kommune.

Sammendrag
Rapporten tar for seg et kvinnerettet tiltaksprosjekt. Erfaringene viser at samarbeid mellom viktige aktører på den lokale arena og tverrsektorielt er sentralt for gjennomføring av tiltak. Prosjektet viser at de lokale kvinnene legger vekt på offentlig sektors betydning når det gjelder utdanning og omsorgsavlastning.

Skrevet av Agnete Wiborg

Publikasjonsnr.
1992-05
ISBN
82-7321-184-3
Antall sider 78
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern