Bilsalgsprognoser - en analyse av spørreundersøkelser som prog

Prosjektet analyserer hvordan ulike faktorer påvirker påliteligheten til bilsalgsprognoser utarbeidet på grunnlag av spørreundersøkelser.

Sammendrag
Rapporten gir innledningsvis en beskrivelse av sterke og svake sider ved ulike prognosemetoder for bilsalg. Videre analyseres påliteligheten til bilsalgsprognoser utarbeidet på grunnlag av spørreundersøkelser. Rapporten analyserer også hvilke karakteristika ved respondentene som påvirker deres svarpålitelighet. Empirien er hentet fra en undersøkelse av kjøpsplaner for bil i Bodø politidistrikt. Resultatene viser at uttrykte kjøpsplaner avviker betydelig fra reelt kjøp. Videre viser resultatene at det er en sammenheng mellom folks forventninger til framtidig personlig økonomi og sannsynligheten for bilkjøp.

Skrevet av Gisle Solvoll

Publikasjonsnr.
1994-05
ISBN
82-7321-248-3
Antall sider 115
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern