Barneboliger som omsorgstiltak

- reversering av institusjonsomsorgen eller et nødvendig tjenestetilbud - 1. delnotat.

Sammendrag
Dette er det første arbeidsnotatet fra kartleggingsstudien ”Barnebolig som omsorgstiltak”. Notatet presenterer data fra en spørreundersøkelse til samtlige kommuner som i følge KOSTRA skulle ha barneboliger. I tillegg presenterer notatet et intervjumateriale av et utvalg av foreldre som har benyttet barnebolig som omsorgstiltak for deres barn. Datainnsamlingen foregikk høsten 2004.

Skrevet av Willy Lichtwarck, Tina Luther Handegård, Trond Bliksvær

Publikasjonsnr.
2006-1003
ISBN
0804-1873
Antall sider 54
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern