Artikkel: "Vær, vind og folk: klimaendringer og lokalsamfunn i nord"

Grete Hovelsrud, forskningsleder ved gruppa for miljø, klima og naturressurser hos Nordlandsforskning, publiserer i det populærvitenskapelige tidsskriftet Ottar nr. 4 2011 med utgavetittel "Mot et varmere og våtere nord?"

Hovelsrud er prosjektleder for prosjektet Community Adaptation and Vulnerability in Norway (NORADAPT), som holdt sitt avslutningsseminar 24. og 25. oktober. Her ble resultatene fra prosjektet presentert, noe som førte til stor medieoppmerksomhet i etterkant.

Vær og klima er dagsaktuelle tema, og artikkelen som står på trykk i Ottar med tittelen "Vær, vind og folk: klimaendringer og lokalsamfunn i nord" hører til samme fagfelt.

Her kan du lese artikkelen "Vær, vind og folk: klimaendringer og lokalsamfunn i nord"

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern