Artikkel: Local Business perceptions of weather Impacts on tourism in Svalbard, Norway

Tidsskriftartikkel i tidsskriftet: The Northern Review.

Kelman I., Rauken T., Hovelsrud G. 2012. Local Business perceptions of weather Impacts on tourism in Svalbard, Norway. The Northern Review 35:96-125.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern