Arbeid og tilhørighet

- Unge voksnes holdninger og tilpasninger til arbeidsmarkedet i Nordens periferier.

Sammendrag
Rapportens hovedfokus er rettet mot unge voksne i utkanter i Norden og deres holdninger og tilpasninger til et arbeidsmarked i endring. Det sentrale tema er de unge voksnes oppfatninger av hva skikkelig arbeid er og hvordan arbeid inngår i en større sammenheng, hvor deres erfaringer, prioriteringer og valg knyttet til utdannelse, arbeid og bosted, er med på å danne forutsetninger for å kunne skape et godt liv på ulike steder i Nordens utkanter. Dette er også nært knyttet til den sentrale betydning konstruksjon og håndtering av identitet har fått i det moderne samfunnet.

Skrevet av Cecilie Høj Anvik, Bodil Bjerring, Ann-Kristin Ekman, Maarit Sireni, Agnete Wiborg

Publikasjonsnr.
1999-17
ISBN
82-7321-390-0
Antall sider 157
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern