Analyse av forventede klimaendringer i Nordland

Sammendrag
I forbindelse med fylkesdelplanen om klimautfordringene i Nordland har fylkeskommunen fått utarbeidet en rapport om framtidige klimaendringer og de konsekvenser dette kan få for fylket.

Rapporten gir en gjennomgang av tilgjengelig litteratur om klimaendringer i Nordland, effekter på natur-miljø (særlig flom og ras) og konsekvenser for sektorer (energi, vann og avløp, samferdsel og bygg) og klimasensitive næringer (jordbruk og skogbruk, fiskeri og oppdrett, reindrift og turisme).

Rapporten peker på klimaendringenes krav til planlegging og samordning, og behovet for samordnet kunnskap om konsekvensene av klimaendringer og lokal sårbarhetsanalyser. Tilpasning er en kontinuerlig prosess, og større grad av samordning mellom forvaltningsenheter og sektorer er avgjørende for å gjøre fornuftige tiltak og gode og langsiktige planer.

Skrevet av Linda Innbjør, Ingrid Kvalvik

Publikasjonsnr.
2010-07
ISBN
978-82-7321-596-3
Antall sider 148
Pris kr 175
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern