Å være eller ikke være

Brukerundersøkelse i tilknytning til evaluering av overgrepsmottakene i Norge.

Notatet presenterer en brukerundersøkelse i tilknytning til en evaluering av overgrepsmottakene, utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. Hensikten har vært å danne en bakgrunn for helsemyndighetenes framtidige vurderinger av organisering og ansvarsforhold rundt tjenesten.

Undersøkelsen viser at menneskene NF har snakket med har vært svært fornøyde med den hjelpen de har fått ved overgrepsmottakene. Det er grunn til å tro at hvis overgrepsmottakene var mer synlige, vil de kunne nå ut til flere og på et tidligere tidspunkt.

Brukerundersøkelsen støtter betydningen av oppfølging av overgrepsutsatte, og ikke minst: overgrepsmottakets rolle i den anledning. Brukerundersøkelsen viser også at kjønn er en faktor som for flere var avgjørende for hvorvidt de kunne benytte seg av et tilbud eller ei, enten det gjaldt lege, politi eller psykolog.

Skrevet av Ann Kristin Eide

Publikasjonsnr.
1005-2013
ISBN
0804-1873
Antall sider 54
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern