Å snakke med, ikke til eller om

En studie av familiemøtet i Fauske kommune.

Publikasjonsnr.
NF-Notat: 1019/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 50
Pris kr 5
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern