050 33840 Evaluering av grønn linje for etablerere

Evaluering av grønn linje for etablerere.

Sammendrag
Rapporten presenterer resultater fra en evaluering av tiltaket "Grønn linje for etablerere". Hensikten med tiltaket, som VINN har hatt ansvaret for på vegne av Nærings- og energidepartementet som oppdragsgiver, har vært å yte service til potensielle etablerere. Pågangen fra etablerere lokalisert i hele landet har vært stor. Brukervennligheten og servicen har vært god, dog kan det være vanskelig å måle nytteeffekten.

Skrevet av Gry Agnete Alsos, Svenn Are Jenssen, Elisabet Ljunggren

Publikasjonsnr.
1993-06
ISBN
82-7321-231-9
Antall sider 152
Pris kr 165
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern