Tidsskrift - Nordisk Velferdsforskning

Formålet er å etablere et tidsskrift, Nordisk velferdsforskning. Dette skal være er et vitenskapelig tidsskrift som publiserer forskning om velferdspolitiske og sosialpolitiske emner i Norden.

Tidsskriftet vil publisere vitenskapelige originalarbeider som primært er skrevet på skandinaviske språk, subsidiært engelsk. Tidsskriftet benytter fagfellevurdering (peer-reviewed, doble blind review).

Nordisk velferdsforskning vil utgis av Nordens Välfärdscenter, som er en institusjon under Nordisk Ministerråd.

Tidsrom
-
Prosjektleder

Terje Olsen

Tlf: 75 41 18 47

terje.olsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern