Statistikkgrunnlaget for innføring av FNs bærekraftmål i tjeneste- og samfunnsutvikling i Nordland

I forbindelse med at Nordland fylkeskommune vil legge FNs bærekraftsmål til grunn for den videre utviklingen av den regionale planstrategiprosessen og samfunnsutviklingen, har Nordlandsforskning fått ansvaret for å utvikle et relevant statistikk- og kunnskapsgrunnlag.

I forhold til tidligere gjennomføring av planstrategiprosessen vil kunnskapsgrunnlaget skille seg ved at alle dimensjoner ved bærekraft (sosial, miljømessig og økonomisk) skal belyses ift alle tjenesteområder og aspekter av samfunnsutvikling i Nordland som planstratetegiprosessen skal støtte opp om. Målgruppen og brukerne av kunnskapsgrunnlaget vil være Nordland fylkeskommune, kommuner, regional stat og andre interessenter som vil vite fakta om Nordland og orientere seg om tjenesteutvikling og samfunnsutvikling.

Gjennom prosjektet skal Nordlandsforskning i samarbeid med fylkeskommunen og virksomhetsområdene samle inn fakta, statistikk og kunnskap som er nødvendige for å identifisere hovedutfordringer og muligheter for samfunnsutviklingen og planstrategiprosessen i Nordland. I arbeidet inngår en gjennomgang av statistikk som er relevant for oppfølging og prioriteringer for å skape utvikling med bakgrunn i FNs bærekraftsmål. Kunnskapsgrunnlaget skal videre innarbeides i en samlet digital kunnskapsplattform som gjør det mulig å sammenstille kunnskap og statistikk på en relevant måte for ulike brukergrupper.

Utviklingen av kunnskapsgrunnlaget skal også understøtte virksomhetsområdene og deres arbeid gjennom plangruppen ift revisjonen av planstrategiprosessen i 2020, i samarbeid med øvrige samarbeidspartnere som kommuner og regionale statlige organer.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Jarle Løvland

Tlf: 75 41 18 30

jlo@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern