Sosial innovasjon i sykehjem

Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap om sosial innovasjon i sykehjem.

Forskningsprosjektet «Sosial innovasjon i sykehjem» er et partnerskap mellom praksisfelt, utdanning og forskning. Norges forskningsråd finansierer prosjektet som går fra august 2016 til august 2019.

Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap om sosial innovasjon i sykehjem. De kommunale helse- og omsorgstjenestene vil møte betydelige utfordringer i årene framover. Flere vil bli avhengig av ulike typer helse- og omsorgstjenester, og særlig vil behovet for institusjonsbasert omsorg øke.  Med færre folk i arbeidsdyktig alder og en betydelig økning av antall tjenestemottakere, vil utviklingen kreve innovasjon for å håndtere utfordringene.

Prosjektet er et samarbeid mellom sykehjem, sykepleierutdanninger og forskningsmiljøer. Forskerne anvender kvalitative og kvantitative metoder. Resultatene fra prosjektet vil publiseres som populærvitenskapelige og vitenskapelige artikler.


Publikasjoner:

Rapport 10/2018: Om utvikling av spørreskjemaet SIMM-Q

Artikkel Nordisk Tidsskrift for Helsforskning: Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem 

 

 

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Janikke Solstad Vedeler

Tlf: 977 973 23

jve@nforsk.no

Pressekontakt

Thoralf Fagertun

Tlf: 477 61 883

tfa@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern