Sosial innovasjon i sykehjem

Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap om sosial innovasjon i sykehjem.

Forskningsprosjektet «Sosial innovasjon i sykehjem» er et partnerskap mellom praksisfelt, utdanning og forskning. Norges forskningsråd finansierer prosjektet som går fra august 2016 til august 2019.

Hensikten med prosjektet er å utvikle kunnskap om sosial innovasjon i sykehjem. De kommunale helse- og omsorgstjenestene vil møte betydelige utfordringer i årene framover. Flere vil bli avhengig av ulike typer helse- og omsorgstjenester, og særlig vil behovet for institusjonsbasert omsorg øke.  Med færre folk i arbeidsdyktig alder og en betydelig økning av antall tjenestemottakere, vil utviklingen kreve innovasjon for å håndtere utfordringene.

Prosjektet er et samarbeid mellom sykehjem, sykepleierutdanninger og forskningsmiljøer. Forskerne anvender kvalitative og kvantitative metoder. Resultatene fra prosjektet vil publiseres som populærvitenskapelige og vitenskapelige artikler.

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Janikke Solstad Vedeler

jve@nforsk.no

Pressekontakt

Thoralf Fagertun

Tlf: 75 41 18 59

tfa@nforsk.no

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern