Opplevelser for alle

Prosjektet skal utvikle kunnskap til bruk i utviklingen av et mer universelt utformet og tilrettelagt norsk opplevelsesbasert reiseliv.


Foto: manaemedia

Prosjektet vil på den ene siden kunne bidra til økt verdiskaping i reiselivet, og på den andre siden styrke innbyggerenes mulighet til deltagelse i samfunnet og bidra til inkludering og mangfold.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern