Konjunkturbarometret for Nord-Norge

Konjunkturbarometret for Nord-Norge utføres på oppdrag for Sparebanken1 Nord-Norge. Nordlandsforskning og Kunnskapsparken Bodø samarbeider om å analysere utviklingstrekk i internasjonal, norsk og nordnorsk økonomi og utsiktene fremover. Analyser og utviklingstrekk dokumenteres gjennom publikasjonen Konjunkturbarometret for Nord-Norge og på nettstedet kbnn.no.

 Nordlandsforskning og Kunnskapsparken Bodø har i 2019 og 2020 ansvaret for produksjonen av innholdet i Konjunkturbarometret for Nord-Norge, på oppdrag fra Sparebank1 Nord-Norge. Sammen har miljøene bred kompetanse knyttet til forskning og analyser av nordnorske samfunns- og næringsutvikling som grunnlag for leveransen.

Gjennom prosjektet analyseres nasjonale og regionale utviklingstrekk i Nord-Norge i sammenheng med virkningene av utviklingen internasjonalt. Resultatene av analyser og prognoser for utvikling blir formidlet i hovedutgaven av Konjunkturbarometret for Nord-Norge hver høst, sammen med løpende publiseringer av temarapporter, statistikk og podcast under portalen kunnskapsbanken.no. Tematisk omhandler stoffet viktige trekk i samfunns- og næringsutvikling i nord, samt hvordan dette får virkninger for mennesker og utvikling av kompetanse og utviklingsmuligheter i nord.

Nærmere informasjon om Konjunkturbarometret finnes på portalen www.kbnn.no.

Oppdragsgiver
Sparebank1 Nord-Norge
Tidsrom
-
Prosjektleder

Jarle Løvland

Tlf: 984 40 580

jlo@nforsk.no

Pressekontakt

Jarle Løvland

Tlf: 984 40 580

jlo@nforsk.no

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern