Kjønn og innovasjon i Norge (GENINNO)

Prosjektet skal bidra til kunnskap og forståelse av hvilken rolle kjønn har i innovasjon. Kunnskapen skal være til nytte når kjønn skal inkluderes i innovasjonsprogrammer.

Problemstillinger forskerne skal se på:

  • Hvordan blir kjønn og innovajson forstått i VRI (virkemiddel for regional FoU og innovasjon)
  • Har det skjedd endringer i hvem som arbeider med innovasjon i VRI?
  • Hvilke styringssignaler har VRI-programmet hatt?

Prosjektet har som ambisjon å bidra med kunnskap som kan brukes i det praktiske innovasjonsarbeidet, og å bidra til å utvikle innovasjonsforskningsfeltet.

Les mer om hele satsingen på Forskningsrådets nettsider.

Les sak om oppstarten av prosjektet.

Kvinner og innovasjon - en eksotisk kombinasjon (sak i KiF - komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning)

 

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Elisabet Ljunggren

Tlf: 75 41 18 29

elj@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern