Fra mål til mening til handling: Samproduksjon av kunnskap for å nå FNs bærekraftsmål i regionalt og lokalt planarbeid

FNs 17 bærekraftsmål et er globalt veikart mot en mer rettferdig og bærekraftig verden. De globale målene må imidlertid oversettes og tilpasses ulike lokale og regionale kontekster for å kunne få en virkning. Prosjektet har som mål å utvikle et rammeverk for implementering av FNs bærekraftsmål i lokal og regional planlegging.

At planlegging skal bidra til bærekraftig utvikling, står skrevet i plan- og bygningsloven. Likevel representerer FNs bærekraftsmål en helt ny måte å konkretisere innholdet i begrepet gjennom mål, delmål og indikatorer. Prosjektet har som mål å utvikle et rammeverk for implementering av FNs bærekraftsmål i planlegging på regionalt og lokalt nivå i Norge. Metoder og verktøy vil utvikles gjennom scenarier og systemmodeller. Når metodene er på plass, testes de i konkrete planprosesser og erfaringene benyttes til å utarbeide politikkanbefalinger. Den nye kunnskapen integreres i relevante studieprogram ved fire utdanningsinstitusjoner. Prosjektet skal også vurdere tidligere og pågående arbeid med bærekraftig utvikling i regionene Nordland og Vestland, samt delta i den offentlige debatten om hvordan Norge kan bidra til å nå bærekraftsmålene.

Samarbeidspartnere:

 

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd (DEMOS)
Tidsrom
-
Prosjektleder

Aase Kristine Lundberg

Tlf: 913 62 962

akl@nforsk.no

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern