Coastchange

“Sustainable Coasts? Public and scientific perceptions of drivers affecting coastal zone management and ecosystem services»

I dette prosjektet ser vi på endringer i kystsonen og hvordan den påvirkes av både mennesker og miljø. Noen av disse endringene skaper utfordringer og konflikter knyttet til bruk av areal og konservering av økosystemet. Samtidig kan endringer også skape muligheter for økonomisk utvikling og krever innovasjon og nytenkning rundt forvaltningsmodeller. Prosjektet er samfunnsvitenskapelig og tverrfaglig. Vi vil undersøke hvordan ulike grupper i samfunnet oppfatter hva som påvirker kysten og hvordan kysten blir påvirket, samt i hvilken grad de er opptatt av hva som skjer med miljøet og lokalsamfunnene. En bedre forståelse for hvordan næringene, media, eksperter og vanlige folk tenker om endringer i deres omgivelser kan være viktig informasjon for forvaltningssystemet, beslutningsprosesser og privat-offentlig samarbeid i ressursforvaltning. Forskerne i prosjektet vil undersøke dette i lokalsamfunn i Norge, med hovedvekt på Helgelandskysten, Lofoten og Svalbard.

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Maiken Bjørkan

Tlf: 75 41 18 25

maiken.bjorkan@nforsk.no

Pressekontakt

Thoralf Fagertun

Tlf: 75 41 18 59

tfa@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern