Aldring i rurale strøk

Forskningsprosjektet skal gi kunnskap om hvordan aldringen i kommuner med en høy andel framtidige eldre vil fortone seg.

Prosjektet skal intervjue personer i aldersgruppen 55+ om sine fremtidsbilder som eldre i et utvalg rurale kommuner i Nord-Norge. Prosjektet skal også få frem kommunenes tiltak og planer, og begrunnelser for hvordan de planlegger. Prosjektet vil bruke en “gap-modell” for å analysere forholdet mellom personer 55+ sine forventninger og kommunenes tiltak og planer.

Oppdragsgiver
Helsedirektoratet
Tidsrom
-
Prosjektleder

Trond Bliksvær

Tlf: 75 41 18 29

tbl@nforsk.no

Pressekontakt

Trond Bliksvær

Tlf: 75 41 18 29

tbl@nforsk.no

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern