Om oss

Hus ved sjøen

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. Vi har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Vi har en bruttoomsetning på rundt 35 millioner kroner og er omtrent 40 medarbeidere. Forskningen er finansiert av regionale, nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. Resultatene er formidlet gjennom rapporter, artikler og foredrag. Vi deltar også aktivt i utviklingsprosesser sammen med næringsliv eller offentlige aktører.

Nordlandsforskning ble 1.1.2010 et aksjeselskap eid av Nord universitet, tidligere Universitetet i Nordland og stiftelsen Nordlandsforskning i fellesskap. Instituttet ble opprettet i 1979 og var de første 30 årene en privat, selveid, allmennyttig stiftelse.

Vi forsker innenfor disse tematiske områdene:
 

Næring

 • Innovasjon
 • Regional utvikling
 • Kultur
 • Reiseliv
 • Marin sektor

Velferd

 • Innovasjon
 • Folkehelse
 • Helse og omsorg
 • Arbeid
 • Oppvekst

Miljø

 • Klima
 • Areal og blågrønn sektor
 • Industri
 

 


 

 

 

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern