Om oss

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. Vi har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Vi har en bruttoomsetning på rundt 40 millioner kroner og er omtrent 45 medarbeidere. Forskningen er finansiert av regionale, nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. Resultatene er formidlet gjennom rapporter, artikler og foredrag. Vi deltar også aktivt i utviklingsprosesser sammen med næringsliv og offentlige aktører.

Nordlandsforskning ble 1.1.2010 et aksjeselskap eid av Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning. Instituttet ble opprinnelig opprettet i 1979 og var de første 30 årene en privat, selveid, allmennyttig stiftelse.

Vedtektene til Nordlandsforskning AS finner du her (PDF, 112KB)

Vi forsker innenfor disse tematiske områdene:
 

Næring

 • Innovasjon
 • Regional utvikling
 • Kultur
 • Reiseliv
 • Marin sektor

Velferd

 • Innovasjon
 • Folkehelse
 • Helse og omsorg
 • Arbeid
 • Oppvekst

Miljø

 • Klima
 • Areal og blågrønn sektor
 • Industri
 

 


 

 

 

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern