NRK Nordnytt: Får "brakkesyke" på asylmottak

NRK Nordnytt 24. mars 2014:

"...En passiv tilværelse preget av venting og frustrasjon gjør at mange beboere på asylmottak rammes av såkalt «brakkesyke», viser ny forskning...."

http://www.nrk.no/nordnytt/far-_brakkesyke_-pa-asylmottak-1.11625026

- Lærerlønna må opp

Lærer 150- Økt lærerlønn er viktig for å få dekket behovet for lærere. Særlig i Nord-Norge er lærermangelen massiv, sier Bent-Cato Hustad i Nordlandsforskning.  Han er med i følgegruppen for lærerutdanningsreformen.

Les mer

Utfordrende tilpasning i nord

Sommereng Unstad  150Befolkningen i Nord-Norge kan vente seg ambisiøse klimapolitiske tiltak i framtiden.
Forskere vil finne ut hvilke forutsetninger utmarksnæringen i nord har for å kunne tilpasse seg de utfordringene som venter.

Les mer

Forsker på skole-hjem-samarbeid i Mexico

Marit Solstad Mexico intervju 150Hvordan er kontakten mellom skole og familie organisert i Mexico? NF-forsker Marit Solstad har vært på feltarbeid i Monterrey.

Les mer

Nytt nettverk for skole- og bygdeforskning

Trond forskningssamarbeid 2 150Hvilken rolle har skolen i lokalsamfunnet? Det er noe av tematikken for et nystartet nettverk mellom forskere fra Nordlandsforskning, UiN, Bygdeforskning og NTNU.

Les mer

Bruk solvarme i nord

Bodø sol 150

At vi har lite sol i Norge er en myte. Sett på årsbasis har vi like mye sol på mange plasser i Norge som i solenergimetropolen Tyskland. Det skriver Bjarne Lindeløv og Tobias Boström i denne kronikken.

Les mer

Senter for velferdsinnovasjon åpnet

Senter for velferdsinnovasjon 5 150Nyskaping blir stadig viktigere for å berge velferden, sa UiN-rektor Pål Pedersen under den offisielle åpningen av Senter for velferdsinnovasjon.
Appen Pocket Nurse/DigiPro-Helse, utviklet i Beiarn, er ett eksempel på slik nyskaping.

Les mer

NF og UiN med stor levekårsundersøkelse

Levekårsundersøkelse 1 150Hvordan har vi det i Nordland? Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland har oppdraget med en levekårsundersøkelse blant 11 000 nordlendinger.

Les mer om undersøkelsen

En hverdag med formålsløs venting

Therese og Cecilie 150Hverdagen i asylmottak er preget av formålsløs venting, passivitet og frustrasjon.

Det viser en studie Nordlandsforskning har gjort på fire mottak.

Les mer om resultatene

I innspurten med ny klimarapport

Grete 150 NYNF- og Cicero-forsker Grete Hovelsrud er medforfatter på FNs femte klimarapport som offentliggjøres 31. mars. Allerede 7. mars gir de en innføring i de viktigste temaene.

Les mer