Påvirker folks framtidsvurderinger oljeutviklinga?

Svolvær i Lofoten.Forskere på Nordlandsforskning, i USA og Grønland skal undersøke hvordan folks bekymring for framtida påvirker beslutninger om oljeutvinning.

Les mer om prosjektet

Vil gjerne bli målt på kvalitet

Iselin Marstrander NY 150Forskningsrådet vil måle instituttene på blant annet relevans, kvalitet og samarbeid før de får basisbevilgning.
– Positivt, mener NF-direktør Iselin Marstrander.

Les mer

Ny doktor ved Nordlandsforskning

Ingebjørg 150Ingebjørg Vestrum forsvarte 13. mai sin doktorgradsavhandling innen entreprenørskap.

Les mer

Disputerer om festivaler

Ingebjørg Vestrum Ingebjørg Vestrum (38) har forsket på hvordan ildsjeler klarer å få musikkfestivaler til å lykkes i lokalsamfunnet. 13. mai disputerer hun på Handelshøgskolen i Bodø.

Les mer

Nordlandsforskning har fått nytt styre

Generalforsamlingen i Nordlandsforskning AS oppnevnte nytt styre i møtet 24. april 2014. Nordlandsforskning AS er eid av Universitetet i Nordland (51 %) og stiftelsen Nordlandsforskning (49 %) og er et ideelt aksjeselskap.

Les ner om det nye styret

Vindkraften blåser bort på veien

Vindkraft 150I dag kan det ta ti år få behandle en søknad om konsesjon for fornybar energi. Da er den kanskje ikke aktuell lenger. Nordlandsforskning skal prøve å få ned ventetiden.

Les mer

Skal finne ut hvorfor vi ikke tar klimagrep

Forskere skal studere hva som hindrer klimaomstilling, blant annet i reindriftsnæring.  Foto Lawrence HislopNå øker gapet mellom hva vi vet om klimaendringene og hva vi gjør. Forskerne skal prøve å finne ut hva som skal til for at vi tar grep.

Les mer

40 millioner for å styrke reiselivet i nord

Nå får reiselivsnæringa i Lofoten og andre steder mer hjelp fra forskerne. Foto: Trude Landstad/Nordlandsforskning

Norges største forskningsprosjekt innen reiselivet – Opplevelser i nord –  er videreført med tre nye år og 40 millioner kroner. 
   

Les mer

Har forsket på "ammemesterskapet"

Det eksisterer et ammepress blant norske mødre, ifølge forsker Therese Andrews.I Norge er amming blitt en konkurranse i moderskap, sier Therese Andrews. Hun har forsket på ammepresset blant norske mødre.

Les mer

Forskning skal få kvinner til gruvene

Åtte av ti som jobber i gruveindustrien er menn.Hva er det som gjør at åtte av ti som jobber i gruveindustrien er menn? Det skal Nordlandsforskning prøve å finne ut av. Målet er å få flere kvinner til å ta jobb i næringen.

Les mer