Samisk språkundersøkelse 2012


Velkommen til å svare på elektronisk versjon av Samisk språkundersøkelse 2012. På grunn av at programmet for elektroniske spørreundersøkelser ikke har registrert lule- og sørsamisk  som mulige språkvalg, følger det her lenker til to parallelle undersøkelser for å dekke de fire språkene som kan brukes for å besvare undersøkelsen. De som har fått spørreskjemaet i posten oppfordres til å svare. Enten ved å bruke papirversjonen eller å følge denne linken nedenfor.

For norsk og nordsamisk følger man den første linken og velger å svare på henholdsvis ”norsk” eller ”samisk”.

SÁMI GIELLAISKKADEAPMI 2012
Følg lenke og velg “samisk”
https://response.questback.com/nordlandsforskning/vvwc5hvlll/

SAMISK SPRÅKUNDERSØKELSE 2012
Følg lenke og velg “norsk bokmål”
https://response.questback.com/nordlandsforskning/vvwc5hvlll/

For å svare på sørsamisk eller lulesamisk følger man den andre linken og velger ”norsk” for å svare på sørsamisk og ”samisk” for å svare på lulesamisk.

SAEMIEN GÏELEOEREHTIMMIE 2012
Følg lenke og velg ”norsk” (Programtekst som ’neste’ ligger inne på norsk)
https://response.questback.com/nordlandsforskning/t8arfn3qfg/

SÁME GIELLAGUORADALLAM 2012
Følg lenke og velg ”samisk” (Programtekst som’ neste’ eller ’tilbake’ ligger inne på nordsamisk. Dersom du får opp feilmelding i rødt, er det fordi du må fylle inn et obligatorisk spørsmål for å bli rutet videre til neste relevante spørsmål).
https://response.questback.com/nordlandsforskning/t8arfn3qfg/

For spørsmål:
Ta kontakt med Marit Solstad tlf. 755 17198/9742 1778 (Nordlandsforskning), eller
Áila Márge Varsi Balto (Norut-Alta)  på tlf. 784 57104 for å snakke med samiskspråklig medarbeider (nordsamisk).