Forskere til leie

tone-portrettVia Virkemidler for regional innovasjon (VRI) kan det regionale næringslivet få forskerstøtte til konkrete prosjekt. Det nyter blant annet reiselivsaktører som Fjellgården Eldsmo godt av.

Les mer: Forskere til leie

Styrker samisk språkarbeid

Sametingets tilskuddsordninger for samisk språk støtter opp om samisk språkarbeid. Det viser en evaluering som Norut Alta – Áltá har gjort sammen med Nordlandsforskning/Nordlánda dutkam på oppdrag for Sametinget.

Les mer: Styrker samisk språkarbeid

Cooperation with Russia and Finland

Evgueni_og_viktoriaThe full name of the project is Arctic Biological Cultural and Geological heritage. It is financed by EU in frame of Kolarctic program European instrument of neighborhood and partnership, cross - border cooperation.

Les mer: Cooperation with Russia and Finland

Doktorgradskurs i Umeå

Miljøgruppa ved Nordlandsforskning er med på å arrangere doktorgradskurs i "Community Adaptation to Climate Change in the North" i Umeå. Søknadsfrist er 1. mars 2013.
Les mer om kurset på Umeå universitetets nettsider.

 

Nytt prosjekt om havbruksnæringa og betydningen av lokal legitimitet for arealtilgang i kystsonen

Norges forskningsråd ved Havbruksprogrammet har bevilget 4,2 millioner kr til et treårig prosjekt om havbruksnæringas legitimitet på lokalt nivå og forhold som påvirker tilgangen til areal i kystsonen. Et hovedmål med studien er å kartlegge og analysere beslutningsprosesser knyttet til planlegging og tildeling av areal til havbruk. 

Les mer: Nytt prosjekt om havbruksnæringa og betydningen av lokal legitimitet for arealtilgang i kystsonen

Økt kompetanse gir en bedre tjeneste

Bent-Cato Hustad og Ingrid FyllingForskerne Bent-Cato Hustad og Ingrid Fylling står bak en sluttevaluering av prosjektet Faglig løft for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Faglig løft er et prosjekt som har hatt som en overordnet målsetning om å styrke PP-tjenesten gjennom å utvikle og tilby relevant kompetanseutvikling av høy faglig kvalitet til PP-tjenestene i Midt-Norge.

Les mer: Økt kompetanse gir en bedre tjeneste

Arctic Frontiers

Grete_Hovelsrud_120Forskningsleder Grete K. Hovelsrud deltar på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø 20.-25. januar. Tittelen på konferansen er Geopolitics and Marine Production in a Changing Arctic. Mandag morgen var hun med på radioprogrammet Ekko på NRK P2 med "Hvem skal eie Arktis?" som utgangspunkt for programmet.

Les mer om Grete K. Hovelsrud og hva hun skal snakke om på konferansen.

Gjesteforskere i Finland

Gry Alsos og Elisabet LjunggrenSeniorforsker Elisabet Ljunggren er sammen med førsteamanuensis Gry Alsos fra Universitetet i Nordland knyttet til Turku School of Economics ved Turku Universitet som gjesteforskere fram til 2014.

Les mer: Gjesteforskere i Finland

Forskning som skaper debatt

ingress_profileSamisk språk, tidsbruk i kommunal pleie- og omsorgssektor, overgrepsmottak og frafall i videregående skoler er temaer Nordlandsforskning har forsket på og skrevet rapporter om. Alle rapportene har blitt nevnt i Stortingets spørretime og fått mye oppmerksomhet i nasjonale media.

Les mer: Forskning som skaper debatt

Bedre lønnsomhet fra internasjonale turister

COLOURBOX2292175_150Den globale cruisenæringen har kommet til Norge og er i sterk vekst. - Vi har i de senere år opplevd en sterk økning i internasjonal cruiseturisme langs hele norskekysten, sier forskningsleder Einar Lier Madsen ved Nordlandsforskning. Han påpeker videre at potensialet for økt verdiskaping fra denne internasjonale turismen er stort, og at det kan bli betydelig større om norsk reiseliv greier å utnytte denne muligheten til fulle.

Les mer: Bedre lønnsomhet fra internasjonale turister