Forskning

haap

Nordlandsforskning skal gjennom samfunnsvitenskapelig og økonomisk forskning og utvikling av høy kvalitet bidra til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv. Instituttet arbeider i hovedsak på tre fagområder:

Siste fra Nordlandsforskning

  • Sjøuhyrene kommer!

    Under Forskningsdagene setter vi fokus på vår forskning på marin forsøpling. Det gjør vi på en helt ny måte.

  • Med Facebook som forskningsverktøy

    Arcticchallenge-forsker Anna-Sofie Skjervedal brukte Facebook som forskningsverktøy og nådde frem til ungdom på Grønland.

  • Klar for ny forskningsinnsats for reiselivet

    Nord universitet og Nordlandsforskning har levert søknad på forskningsprosjekt som vil gi opplevelsesbedrifter og deres samarbeidsaktører et stort løft.

Contact Information

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern