Amsale Temesgen

Amsale Temesgen
Amsale Temesgen Tittel: Forsker II Telefon: work 913 69 947
Nøkkelinformasjon:
Amsale K. Temesgen forsker på livskvalitet, sirkulærøkonomi og bærekraft med fokus på lokale initiativer med ambisjoner om å endre verdier og praksis. Hun har blant annet studert økolandsbyer her i Norge og internasjonalt. Hun har en lang erfaring med levekårsstudier i Midtøsten, Afrika og Asia og et samarbeid med internasjonale organisasjoner som FN og Verdensbanken.
Utdanning:
Amsale er i sluttfasen av en doktorgrad i bedriftsøkonomi med spesialisering i økologisk økonomi. Hun har MSc. i utvikling og ressursøkonomi fra Norges Landbrukshøgskole og en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Addis Ababa University.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern