Jens Ørding Hansen

Jens Ørding Hansen
Jens Ørding Hansen Tittel: Forsker II Telefon: work 75 41 18 61 Mobil: cell +45 40 76 45 37
Nøkkelinformasjon:
Utdanning:


Pågående prosjekter

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern