Lill-Kristin Jenssen

Lill-Kristin Jenssen
Lill-Kristin Jenssen Tittel: Prosjektcontroller Telefon: work 988 11 793
Nøkkelinformasjon:
Kunnskap innen prosjektstyring og prosjektmetodikk. Rådgiver innen systemer for prosjektstyring. Støtte for prosjektledere (søknader, kontrakter, budsjett og rapportering). Overordnet oversikt over prosjektportefølje og prosjektframdrift.
Utdanning:
Cand. Mag innen økonomi og administrasjon. Master of Management.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern