Kristina Svels

Kristina Svels
Kristina Svels Tittel: Forsker II Telefon: work 75 41 18 27 Mobil: cell +358 50 565 0029
Nøkkelinformasjon:
Kristina Svels jobber med tverrfaglig forskning på rural utvikling, turisme og miljø. Andre forskningsinteresser inkluderer verdensarv (Worl Heritage), kulturarv og andrehjem (second homes). Fra 2011 till 2017 var Svels medlem av samarbeidsgruppen IDENET/Den svenske temagruppen, nedsatt av den finske regjering. Siden 2011 har Svels vært sekretær for European Society for Rural Sociology.
Utdanning:
PhD i sosialpolitikk med fokus på rurale studier fra Åbo Akademi, Finland (2017). Licentiat i sosialpolitikk med ruralt fokus fra Åbo Akademi, Finland (2011). Hovedfag rural sosiologi.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern