Hilde Bjørkhaug

Hilde Bjørkhaug Tittel: Forsker I Telefon: work 73 59 17 81 Mobil: cell 971 80 178
Nøkkelinformasjon:
Hilde Bjørkhaug forsker på landbruk, mat- og matproduksjon og verdikjeder for mat, nasjonalt og globalt. Innovasjon, strukturendringer, økonomi, makt, politikk, kultur, kjønn og bærekraft er sentrale stikkord i forskningen hennes.
Utdanning:
Dr.polit i sosiologi, NTNU


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern