Ragnhild Johnson

Ragnhild Johnson
Ragnhild Johnson Tittel: Forsker II Telefon: work 75 41 18 53 Mobil: cell 916 95 879
Nøkkelinformasjon:
Ragnhild Johnson har doktorgrad i bedriftsøkonomi, og skrev avhandling om praktisk prosjektledelse i olje og gass industrien. Hovedfeltet hennes er organisasjon og ledelse, andre stikkord er: kunnskapsdeling, ledelse, innovasjon og entreprenørskap.
Utdanning:
PhD Bedriftsøkonomi, Universitetet i Nordland og M.Sc.i Sustainable Management (Siviløkonom), Universitetet i Nordland.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern