Bjørg Eva Skogøy

Bjørg Eva Skogøy
Bjørg Eva Skogøy Tittel: Forsker II Mobil: cell 97622470
Nøkkelinformasjon:
Bjørg Eva Skogøy har en blanding av praktisk og akademisk bakgrunn, med arbeidserfaring fra ulike typer av tjenester (kommune, sykehus, trygdekontor, frivillig organisasjon) som har gitt god forståelse av ulike samfunnsaktørers arbeidsområder, og behovet for samarbeid mellom ulike tjenester. Hun forsker på implementering av retningslinjer og evidensbaserte tiltak, og er interessert i forskjeller mellom helseforetak og yrkesgrupper. Hun er spesielt opptatt av forebyggende tiltak for barn og unge, og barn som er pårørende.
Utdanning:
Levert ph.d-avhandling «From policy to practice; Implementation of chances in law to support and protect children of ill parents» ved Helsevitenskapelig Fakultet, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske Universitet.


Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern