Vurdering av Norturas produksjon i Bodø

Formål: Team Bodø KF ønsker at Nordlandsforskning foretar en faglig vurdering av Norturas produksjon i Bodø.

Med bakgrunn i:

  • Landbruksmeldinga
  • Norturas vurdering datert 1.2.2012.
  • Øvrige forhold som har betydning, herunder bla markedsmessige, verdikjedebetraktninger og nordområdemeldinga.
Oppdragsgiver
Team Bodø KF
Tidsrom
-
Prosjektleder

Elisabet Ljunggren

Tlf: 75 41 18 29

elj@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern