VRI opplevelsesbasert reiseliv 2011-2013

Nordlandsforskning har prosjektledelsen for VRI opplevelsesbasert reiseliv, som er ett av tre innsatsområder for VRI Nordland.

VRI Nordland er fylkesrådets særskilte satsnig på forskning og innovasjon i regionen. Gjennom utvikling av sterkere og mer dynamisk regionalt samspill mellom bedrifter, FoU- og utdanningsinstitusjoner og offentlige virkemiddelaktører skal VRI bidra til økt konkurranseevne og verdiskaping.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern