VRI - Mobiliseringsprosjekt

Dette forprosjektet har som formål å undersøke mulighetene for en nærmere kobling mellom FOU og prosessindustri i Nordland.

Prosjektet er en del av Nordland fylkeskommunes VRI-prosjekt, et mobiliseringsprosjekt hvor målet er å mobilisere til mer forskning i industrien i Nordland. Dette forprosjektet har som formål å undersøke mulighetene for en nærmere kobling mellom FOU og prosessindustri i Nordland. Prosjektet er et samarbeid mellom Nordlandsforskning, SINTEF og Handelshøgskolen i Bodø.

Oppdragsgiver
Nordland Fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Elisabet Ljunggren

Tlf: 75 41 18 29

elj@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern