VRI 2014

Prosjektledelse og delprosjekter innenfor innsatsområdet VRI Opplevelsesbasert reiseliv 2014.

Paraplyprosjekt med mange underprosjekt.

Oppdragsgiver
Nordland Fylkeskommune
Tidsrom
-

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern