VISUM Norden

Velferdsinnovasjon og samhandling rundt unge i Norden, er prosjektets fulle tittel. Nordlandsforskning skal gi en oversikt over forskning og praksis rundt unge mellom 16-29 år i Norden med psykiske helseutfordringer innen utdanning og overgangen skole-arbeidsliv.

Forskerne ser på:

  • årsaker,
  • konsekvenser
  • og gode eksempler i de nordiske landene,

Formålet med oppdraget er å beskrive konkrete virksomheter, innsatser fra prosjekt i Norge, Island og Færøyene med søkelyset på psykisk uhelse, utdanning og arbeidsliv.

Tidsrom
-
Prosjektleder

Cecilie Høj Anvik

Tlf: 75 41 18 13

cha@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern