Utredningsprogram for organisering av kommunal sektor i Salten

Kortnavn: SALTUT. Formålet med prosjektet er å lage forslag til program for utredning av framtidsrettet organisering av kommunal sektor i Salten.

Oppdraget innebærer å utarbeide et forslag til utredningsprogram som skal danne grunnlaget for en større utredning av en framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten. Utredningsprogrammet skal vedtas av Salten Regionråd den 5. juni 2014.

 

Oppdragsgiver
Salten Regionråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Arild Gjertsen

Tlf: 75 41 18 18

arild.gjertsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern